Tüm Gıdalarda Yapılan Analizler

ÜRÜNLER

- Organoleptik (Duyusal) Analiz

- Kül Tayini
- Kükürtdioksit (SO2) Tayini
- Toplam Ağır Metal (Kurşun cinsinden) Tayini
-Nitrat ve Nitrit Tayini
- Protein Tayini
- Karbonhidrat ve Enerji Değeri Tayini (Hesaplama Yoluyla)
- Monosodyum Glutamat (MSG) Tayini
- Diyet Lif Tayini
- Toplam Yağ Tayini
- Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkaroz Tayini (Lane-Eynon Yöntemi)
- Toplam Şeker, İnvert Şeker ve Sakkaroz Tayini (Luff-Schoorl Yöntemi)
- Tuz Tayini (Mohr Yöntemi)
- Nişasta Aranması

- ICP-MS ile Multi Element Tayini
- Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) [Benzo(A)Piren, Krisen, Benzo(B)Floranten, Benzo(A)Anthrasen] Tayini
- Melamin Tayini

- Sorbik Asit, Benzoik Asit ve p-Hidroksibenzoik Asit Tayini
- Boya Aranması (Kalitatif)
- Boya Miktar Tayini
- Asesülfam-K ve Sakarin Tayini
- Aspartam Tayini
- Kafein Tayini
- Sükraloz Tayini

- Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
- Escherichia coli Sayımı
- Koliform Bakteri Sayımı
- Enterobacteriaceae Sayımı
- Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
- Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
- Maya-Küf Sayımı
- Bacillus cereus Sayımı
- Clostridium perfiringens Sayımı
- Salmonella Aranması
- Listeria monocytogenes Aranması
- Escherichia coli O157 Aranması
- Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
- Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
- Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
- Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
- Koliform- Fekal Koliform- Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
- Spesifik Mikroorganizma Sayımı
- Stafilokokal Enterotoksin Tayini
- Gluten Tayini

- GDO Tarama Analizi (p35S/tNOS/pFMV)1,2,3,4
- Bitki Spesifik Soya Geni Taranması1,2,3,4
- Bitki Spesifik Mısır Geni Taranması1,2,3,4
- Bitki Spesifik Kanola Geni Taranması1,2,3,4
- Bitki Spesifik Pamuk Geni Taranması1,2,3,4
- Bitki Spesifik Şeker Pancarı Geni Taranması1,2,3,4
- Bitki Spesifik Pirinç Geni Taranması1,2,3,4
- MON 89788 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 89788 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- A2704 Soya Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- A2704 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 04032-6 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 04032-6 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- A5547-127 Soya Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- A5547-127 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 87701 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 87701 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- DP-356043-5 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- DP-356043-5 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- DP-305423 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- DP-305423 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- BPS-CV-127-9 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- BPS-CV-127-9 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 87705 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 87705 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 87708 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 87708 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 87769 Soya Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 87769 Soya Miktar Analizi1,2,3,4
- TC 1507 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- TC 1507 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- DAS 59122 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- DAS 59122 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 88017 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 88017 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 89034 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- MON 89034 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- NK 603 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- NK 603 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- GA21 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- GA21 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- BT-11 Mısır Tip Belirleme Analizi 1,2,3,4
- BT-11 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 810 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 810 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MIR 604 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MIR 604 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 863 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 863 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MIR 162 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MIR 162 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- 3272 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- 3272 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- T25 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- T25 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 87460 Mısır Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 87460 Mısır Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 531 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 531 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 1445 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 1445 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 15985 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 15985 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- GHB 614 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- GHB 614 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- LLCOTTON25 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- LLCOTTON25 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- 281-24-236 x 3006-210-23 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 88913 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 88913 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- T 304-40 Pamuk Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- T 304-40 Pamuk Miktar Analizi1,2,3,4
- T45 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- T45 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- MS8 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MS8 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- RT73 (GT73) Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- RT73 (GT73) Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- RF3 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- RF3 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- TOPAS 19/2 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- TOPAS 19/2 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- MS1 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MS1 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- MON 88302 Kanola Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- MON 88302 Kanola Miktar Analizi1,2,3,4
- H7-1 şeker pancarı Tip Belirleme Analizi1,2,3,4
- H7-1 Şeker Pancarı Miktar Analizi1,2,3,4