Bal ve Arıcılık Ürünleri

ÜRÜNLER

- Elektriksel İletkenlik Tayini
- Rutubet Tayini (Refraktometrik Yöntem)
- Suda Çözünmeyen Madde Miktarı Tayini

- HMF Tayini
- Prolin Tayini
- Parafin Tayini (Bal Mumunda)
- Asitlik Tayini (Asit Sayısı)

- Pestisit Tayini
- Yüksek Polarlı Pestisitlerin Tayini
- Dithiocarbamat Grubu Pestisitlerin Tayini
- ICP-MS ile Multi Element Tayini