Kalite Politikası

KURUMSAL

Kalite Politikası

TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı rehberliğinde hizmet sunmak,

Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, eşitlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda doğru ve güvenilir sonuç vermek,

Gelişen ve güncel teknolojiler, nitelikli personel, ulusal/uluslararası geçerliliği olan güncel metotlar ile hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını sağlamak,

Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirme ve etkinlik ile; politika ve prosedürlerin tüm personel tarafından içselleştirilerek uygulanmasını sağlamak,

Çevreyi koruyarak kaynaklarını en uygun şekilde kullanmak,

Deney sonuçlarının doğruluğunu ve güvenirliliğini İç ve Dış Kalite kontrol çalışmaları ile güvence altına almak,

Risk ve Fırsat temelli düşünce anlayışı ile tespit, değerlendirme ve gerekli aksiyonları almak,

KALİTE POLİTİKAMIZDIR.