Hayvansal ve Bitkisel Yağ

Hayvansal ve Bitkisel Yağ

- Bağıl Yoğunluk Tayini
- Kırılma İndisi Tayini
- Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini
- Su Tayini (TEREYAĞI)
- Yağsız Katı Madde Tayini (TEREYAĞI)
- Çözünmeyen Safsızlıklar Tayini

- Sterol Kompozisyonunun Tayini
- Trans Yağ Asidi İzomerleri Tayini
- Yağ Asidi Metil Esterlerinin Tayini (Yağ Asitleri Kompozisyonu, Doymuş, Tekli Doymamış, Çoklu Doymamış yağ asitleri Analizi)
- Erusik Asit Tayini
- Yağ Tayini (TEREYAĞ)
- Sabun Miktarı Tayini
- Sabunlaşma Sayısı
- Serbest Yağ Asidi ve Asit Değeri Tayini (Ekstrakte Edilenler Dahil)
- İyot Sayısı Tayini (Ekstrakte Edilenler Dahil)
- Peroksit Sayısı Tayini (Ekstrakte Edilenler Dahil)
- Acılık Tayini (Ekstrakte Edilenler Dahil)
- Reichert-meissl Sayısı Tayini (Ekstrakte Edilenler Dahil)

- Pestisit Tayini (Hayvansal Kaynaklı Yağlar)