Kakao Grubu Analizleri

ÜRÜNLER

- Arduvaz görünümlü çekirdek sayısı (%) Tayini
- Böcek Yenikli, Çimlenmiş, İsli, Yabancı Tat ve Kokulu Çekirdek Sayısı Tayini
- Canlı veya Ölü Böcek veya Böcek Parçaları, Kemirici Hayvan Kalıntıları Tayini
- Küflü Tane Sayısı Tayini
- Partikül Büyüklüğü (İncelik) Tayini
- Rutubet ve Kuru Madde Tayini

- Asitte (% HCl’de) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini
- Yağsız Kakao Kitlesi (Teobromin Tayini) ve Toplam Kakao Kitlesi Tayini
- Kakao Yağı, Süt Yağı ve Toplam Yağ Tayini

- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Okratoksin A Tayini
- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)