MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 1. KAPSAM - KONUSU

Bu şart ve koşullar; verilecek teklifler, tahminler veya ücret teklifleri ile birlikte, Müşteri ile Formül Laboratuvarları (Laboratuvar) arasında öngörülen hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yapılan anlaşmayı oluşturur.

 1. GENEL ŞARTLAR
  • Laboratuvarın vereceği analiz hizmetleri TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler standardına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  • Bu Hizmet Koşulları koşullarında zorunlu değişikliklerin söz konusu olması halinde ilgili değişikliklerin kabulü tarafların yazılı onayına bağlıdır.
  • Analiz sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda; sonuçların doğrulanması amacıyla ikincil numune üzerinden analiz tekrarlanır. İstisnai durumlar hariç şahit numuneler 15 gün laboratuvarda saklanır. Mikrobiyoloji analiz numunelerinden ikincil numune ayrılmaz.
  • Metot belirtilmediği takdirde laboratuvarımızda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı kapsam ve akredite analiz listesinde yayınlanan analiz metotları uygulanır.
  • Sadece bir orijinal rapor basılmaktadır. Raporun kaybolması durumunda ya da istendiğinde "Aslı Gibidir" kaşeli bir adet kopyası verilebilmekte ve bu koşullar dışında rapor çoğaltılmamaktadır.
  • Müşteri değerlendirme kriteri olarak kendi belirlediği ya da ölçüm belirsizliğinin sonuca nasıl dâhil edileceği konusunda bir beyanı yoksa ise laboratuvarın belirlediği karar kuralı uygulanarak sonuç raporlanır. Müşteri böyle bir talebi olduğunda laboratuvarı yazılı olarak bilgilendirir.
  • İç savaş, isyan, terörist faaliyet, askeri harekât, sabotaj, şiddetli fırtına, deprem, dalga, sel ve/veya yıldırım gibi doğal afetler; patlama ve yangın ya da telekomünikasyon, internet, gaz veya elektrik hizmetleri gibi hizmet sağlayıcılarından kaynaklanan aksaklıklar sonucunda meydana gelen gecikmeler veya yükümlülüğün yerine getirilememesi durumlarında, diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
  • Raporlarda sonradan yapılacak değişikliklerde yeni revizyon numaralı analiz raporu hazırlanmakta ve eski raporun taraflara tesliminden sonra yeni rapor basılmaktadır. Taraflar, raporların suretini, bilgilendirmek amacıyla, raporun düzenlendiği gün e-mail ve/veya faks yoluyla, raporun ıslak imzalı aslını ise raporun düzenleme tarihini takip eden en fazla 5 gün içinde elden veya kargo ile kapalı zarf içinde diğer taraf yetkilisine iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Raporun diğer tarafa teslim edilmesinden sonra hasar/kayıp sorumluluğu diğer tarafa aittir.
 1. GİZLİLİK
  • Taraflar, bu Hizmet Koşulları konusu hizmet nedeni ile edinmiş oldukları tüm bilgi, belge ve dokümanları gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.
  • Taraflar, analiz sonuçlarını kanuni gereklilikler dışında diğer tarafın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez. Gizlilik yükümlülüğünün ihlali halinde diğer taraf ihlali gerçekleştiren taraftan tüm zararı talep etme hakkına sahiptir.
  • Elden, elektronik ortam, faks ve kargo ile rapor gönderiminde müşteri gizliliğinin korunması adına müşterinin beyan ettiği adreslere gönderim sağlanır.
  • Laboratuvar, kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden belirlenen iletişim yoluyla bilgilendirir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya laboratuvarla müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç (ör.: şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı), diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve bu bilgiler mahrem bilgi kabul edilir. Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya hizmet koşullarından kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir.
 1. ÜCRET VE ÖDEME
 • HİZMET BEDELİ

İşbu Hizmet Koşulları ile düzenlenen analiz hizmetlerine ilişkin bedeller, Hizmet Koşulları tarihinden önce taraflar tarafından belirlenecektir.

 • ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler, rapor tesliminden önce veya periyodik uygulamalarda karşılıklı taraflar arasında belirlenir.

 1.  TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
  • Rapora itiraz süresi, raporun karşı tarafa tebliğini takip eden 7 iş günüdür. 7 iş günü gün sonrası itirazlar kabul görmeyecektir.
  • Analiz iptali durumunda numune kabul aşamasındaysa iptali gerçekleştirilir. Diğer aşamalarda ise analiz iptali gerçekleştirilmez ve ücret tahsil edilir.
  • Analiz numunesi sonuçlarının raporlanmasından itibaren 15 gün, mikrobiyolojik numuneler için rapor sonuçlandırılana kadar numunenin gerektiği şartlara göre saklanır. Bu süre sonunda imha edilir.
  • Artan numunenin iadesi talebi olursa kargo masrafları diğer tarafa aittir. Uygun olmayan numunelerin iadesi yapılmaz. Numune artanını teslim almaya gelen kuruluş yetkilisinin yetki belgesi getirmesi gerekmektedir.
  • Numuneler kargo veya elden laboratuvara teslim edilecektir. Numune alma işleminden tarafların kendisi sorumludur.
  • Analiz Listesinde belirtilen sürelere raporlama süresi olarak 1 gün eklenebilir.
  • Kendisinin veya herhangi bir acentesi ya da temsilcisinin Laboratuvara (acenteleri, alt yüklenicileri ve personeli dâhil) vermiş olduğu her türlü bilgi, numune ve ilgili belgeler, doğru, tam ve herhangi bir açıdan yanıltıcı olmamalıdır. Müşteri, ayrıca Laboratuvarın, verilen bu tür bilgiler, numuneler veya başka ilgili belgelere dayanarak hareket edeceğini (bunların doğruluğu veya tam olup olmadıklarını teyit etme veya doğrulama yükümlülüğü olmadan) kabul etmektedir.
 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Hizmet Koşulları ile ilgili anlaşmazlık durumunda kanunlarının bu konudaki hükümleri doğrultusunda çözüme kavuşturulur.

FORMÜL.FORM.187/Rev01

 

Unvan        : Formül Laboratuvar Hiz. Gıda Kim. Çev. Eğt. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Adres         : İçerenköy Mh. Değirmenyolu Cd. No:12 K:2-3 Ataşehir / İstanbul
Tel              : 0216 576 38 38
Faks            : 0216 572 79 88

 

Vergi Dairesi: Kozyatağı 388 066 0388


Garanti Bankası Bostancı E-5 Şubesi
TR 68 0006 2001 2510 0006 2996 00

 

Garanti Bankası Euro Hesabı

TR 70 0006 2001 2510 0009 0972 38 (Swift Kodu: TGBATRIS***)

 

Akbank Bostancı Oto Sanayi Şubesi
TR 59 0004 6013 4188 8000 0154 48

 

Denizbank İçerenköy Şubesi
TR 64 0013 4000 0601 6786 2000 01

Unvan      : Formül Laboratuvar Hiz. Gıda Kim. Çev. Eğt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Darıca Şubesi

Adres       : Kazım Karabekir Mah. İstasyon Cad. No:423/32 Darıca/KOCAELİ

Tel            : 0262 655 00 68

Faks          : 0262 655 00 69

 

Vergi Dairesi: Kozyatağı 388 066 0388

 

Garanti Bankası Bostancı E-5 Şubesi

TR 54 0006 20012510 0006 2982 03

 

Akbank Bostancı Oto Sanayi Şubesi

TR 32 0004 6013 4188 8000 0154 49