Et ve Et Ürünleri

ÜRÜNLER

- Organoleptik Analizler
- Rutubet ve Kuru Madde Tayini

- Nişasta Tayini
- Hidroksiprolin (Kolajen) ve Kolajen/Et Protein Oranı Tayini

- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)

- GDO Tespiti ve Miktar Analizi
- Et Tür Tayinleri sığır, Domuz, Tavuk, Hindi, At, Eşek DNA taranması

- Pseudomonas spp. Sayımı