Bebek Mamaları

Bebek Mamaları

- Aflatoksin B1 Tayini
- Aflatoksin M1 Tayini
- Okratoksin A Tayini
- Deoksinivalenol Tayini
- Zearalenon Tayini
- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC)

- ICP-MS ile Multi Element Tayini
- Melamin Tayini (LC-MS/MS)

- Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
- Sterilite Kontrolü

- Aerobik Koloni Sayımı (AKS)
- Escherichia coli Sayımı
- Koliform Bakteri Sayımı
- Enterobacteriaceae Sayımı
- Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı – (Staphylococcus aureus ve diğer türler)
- Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
- Maya-Küf Sayımı
- Bacillus cereus Sayımı
- Clostridium perfiringens Sayımı
- Salmonella Aranması
- Listeria monocytogenes Aranması
- Escherichia coli O157 Aranması
- Isıya Dirençli Campylobacter Aranması
- Vibrio spp. (Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae) Aranması
- Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması (Hızlı Yöntem)
- Listeria monocytogenes ve Listeria Aranması (Hızlı Yöntem)
- Salmonella Aranması (Hızlı Yöntem)
- Escherichia coli Sayımı (EMS Yöntemi)
- Escherichia coli Aranması