Tahıl ve Tahıl Ürünleri

Tahıl Ve Tahıl Ürünleri

- Bin (1000) Dane Ağırlığı Tayini
- Diğer Tahıllar Tayini
- Elek Analizi (elek altı, eleküstü, boylama, irilik vb.)
- Kırık Tane Tayini
- Rutubet ve Kuru Madde Tayini

- Asitte (% HCl’de) Çözünmeyen Kül Miktarı Tayini
- Asitlik Tayini (Asit Sayısı
- Aflatoksin B1 Toplam Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) Tayini

- ICP-MS ile Multi Element Tayini

- Okratoksin A Tayini
- Deoksinivalenol Tayini
- Zearalenon Tayini
- Çoklu Mikotoksin Tayini
- Suni Boya Aranması (Kalitatif) ve Miktar Tayini (HPLC) (E102 Tatrazin, E129 Allura Red, E110 Sunset Yellow,E129 Allura Red, E133 Brillant Blue)